O nás

Působíme po celé České republice a specializujeme se především na montáže nosných ocelových konstrukcí a opláštění.

HistorieFirma MONTZA v.o.s. byla založena v roce 1992 v Českých Budějovicích. Získala oprávnění podnikat v oblasti provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování. Firma začala nejdříve vyrábět a montovat ocelové konstrukce menšího charakteru (objemu). Ve druhé polovině 90. let si však získala dobrou klientelu a upevnila si své jméno na trhu v oblasti stavitelství. Rozrostla se o dvojnásobný počet zaměstnanců a zvětšila objem výroby, ale především montáže.

V roce 1998 získala firma Montza v.o.s. certifikát pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí a má zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9002, který se v roce 2003 recertifikoval dle nové normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Dále získala "velký průkaz způsobilosti" , který je dokladem, že společnost je způsobilá pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí navrhovaných podle ČSN 73 1401 a prováděných podle ČSN 73 2601. Firma také získala certifikát posouzení systému řízení výroby dle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Firma má kvalifikovaný personál také v oblasti svařování, který je certifikován několika hlavními společnostmi v České republice a evropskou svářečskou federací EWF.

V posledních letech rozšířila fa. Montza své působení na území celé ČR, především v oblasti montáže ocelových konstrukcí a opláštění.

MÁTE DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS


386 467 413
info@montza.cz