Montáže

Montuje:


 • typové konstrukce hal
 • atypické konstrukce
 • železobetonové konstrukce
 • zateplené nebo nezateplené pláště stěn a střech
 • exteriérové a interiérové obklady stěn a stropů

Firma MONTZA provádí montáže nosných svislých a střešních konstrukcí a opláštění těchto konstrukcí při výstavbě zejména výrobních, skladových a prodejních objektů.

Orientuje se na užití materiálů zvyšujících funkční a estetickou hodnotu těchto staveb při zachování příznivé cenové hladiny pro investory.

Základní materiály systému opláštění jsou :


 • ocelový pozinkovaný plech lakovaný polyesterovým lakem metodou coil-coating
 • sendvičové panely s PUR izolací
 • sendvičové panely s IPN izolací – s požární odolností
 • sendvičové panely s minerální izolací

všechny tyto systémy jsou dodávány v široké barevné škále. Plech i sendvičové panely jsou profilovány do různých trapézových profilů dle použití (vnější kryt pláště, střešní profil, interiérové kazety atd.) v různých tloušťkách plechu.

Na základě použitého konstrukčního řešení, technologie výroby a vlastností materiálu je využití tohoto systému přínosem pro investora v několika oblastech:


 • zjednodušená nosná konstrukce, tj. celkově nižší stavební náklady
 • minimální náklady na údržbu
 • vysoká antikorozní schopnost, tj. dlouhodobá životnost (výrobce udává min. 30 let)
 • vysoká estetická úroveň architektonického výrazu stavby
 • dlouhodobá barevná stálost
 • rychlejší (tj. méně nákladná) montáž oproti jiným systémům
 • možnost použití na všechny typy nosné konstrukce (ocel, železobeton, zdivo aj.)
 • kvalitní tepelně izolační výplně
 • možnost použití v komplexním střešním nebo stěnovém systému i jako kryt zateplení stěn nebo překrytí nevyhovující střešní krytiny
 • nízká měrná hmotnost, tj. nízké nároky na statickou únosnost konstrukce
 • možnost užití střešního profilu již od 3° spádu

MÁTE DOTAZ? KONTAKTUJTE NÁS


386 467 413
info@montza.cz